Endringskraft:
En engasjerende læringsarena for intraprenørskap

Gi dine ansatte ferdighetene, kunnskapen og mindsettet som trengs for å realisere og lede innovasjonsprosjekter internt.

Takk! Vi sender over det du trenger så fort som mulig.
Oi. Her gikk noe galt... Oppdater siden og prøv på nytt.

Våre fremoverlente kunder:

Om Endringskraft

Endringskraft er et program for å skape endringsagenter og intraprenører internt i din organisasjon. Gjennom tett fasilitering og veiledning fra Uromaker lærer deltakerne på praktisk vis bruk av verktøy og metodikk hentet fra oppstartsselskapenes verden.

I Endringskraft jobber deres ansatte i tverrfaglige grupper. I løpet av programmet blir de gjennom en kombinasjon av teori og praktiske oppgaver guidet gjennom å ta idéer fra null til markedstesting, via prototyping, iterasjoner og ekte kundefeedback. Slik får man slått to fluer i en smekk – masse læring for deltakerne, samt tydelig fremdrift for flere nye produkt- eller tjenesteinnovasjoner i organisasjonen.

Vi har utviklet Endringskraft i samarbeid med våre kunder, med mål om at deltakerene i programmet skal tørre, vilje og evne å gjennomføre endringer i organisasjonen. Programmet passer for organisasjoner som står i endring, og som tror dere har noe å lære av tankegangen og arbeidsmetodene fra startupverdenen.

"Med Endringskraft fikk en stor gruppe medarbeidere oppleve utfordringene, fortvilelsen, gleden og kraften i innovasjonsarbeid. Det styrker oss i NTB at flere enn “de få utvalgte” får eksklusivitet til idéer og idéutvikling."
- Geir Terje Ruud, Utviklingsdirektør i NTB

Mål for programmet

1

Bli skitne på hendene

Vi er sterkt kritiske til den tørre, teoretiske måten innovasjon og entreprenørskap tradisjonelt læres bort på. Vi sverger til en praktisk tilnærming til læring, og hele Endringskraft bygges rundt at deltakerne skal gjøre, ikke bare høre, for å forstå hvordan nye verktøy, arbeidsmetoder og rammeverk brukes i praksis.
2

Økt evne til å jobbe kundenært

Det er kundene som til slutt bestemmer hvem som vinner deres gunst, men likevel jobber svært få organisasjoner godt nok med å forstå dem, deres behov og ønsker. I Endringskraft lærer deltakerne å jobbe tett på kunder og involvere dem i innovasjonsarbeidet. Vaskekte bringes inn flere ganger i løpet av programmet.
3

Tverrfaglig
silo-nedbryting

Deltakerne plukkes fra vidt forskjellige fagsiloer og ansiennitetsnivåer i organisasjonen, og settes i team som jobber sammen i programperioden. Målet er å gi deltakerne nettverk og bekjentskaper på tvers av organisasjonen for å skape større forståelse  og skape nye samarbeid etter programslutt.

Eksempel på program

Endringskraft tilpasses kundenes situasjon og behov, men vil ofte følge en struktur som ligner tidslinjen under. Hvert program varer typisk 4-6 uker og består av 8-15 workshops.

Uke 1: Problemfokus

2 praktiske workshops
Fokus på viktigheten av å forstå kundenes problemer og praktisk læring i hvordan hente den riktige informasjonen i møte med kundene.

Uke 3: Validering

2 praktiske workshops
Så tidlig som mulig fokuserer vi på å validere de mest kritiske aspektene ved løsningene gjennom prototyping.

Demo day

Siste dag
Presentasjoner av hva deltakerne har lært, og hva de har kommet fram til. Ledelsen er med for å se resultatet.

Åpningsfest

Før oppstart
En arena for å bli kjent med hverandre og sette kontekst.

Uke 2: Løsninger

2 praktiske workshops
Her bruker vi kreative prosesser for å skape innovative løsninger til kundeproblemene vi har funnet.

Uke 4: Iterasjonsuke

2 praktiske workshops
Hver av gruppene gjør iterasjoner og tester igjen sine nye løsninger på kundene deres.

Hvorfor Uromaker

Uromaker er et innovasjonsstudio og har erfaring med å hjelpe store selskaper å jobbe som verdens beste startups. Vi er best på startupmetodikk fordi vi alle har startet og validert flere titalls forretningsidéer. Vi har også mange års erfaring med å drive egne utdanningsprogrammer.

Vi har ekstremt fornøyde kunder som vi elsker å jobbe sammen med.
Spør dem gjerne om hvordan vi er å jobbe med.

Agnes
Agnes Dyvik
Jacob
Jacob Mørch
Christer
Christer Dalsbøe
Andreas
Andreas Tungland

Vil du høre mer?

Legg igjen eposten din under så sender vi deg mer informasjon om Endringskraft.
Takk! Vi sender over det du trenger så fort som mulig.
Oi. Her gikk noe galt... Oppdater siden og prøv på nytt.